Luc is gekozen als vrijwilliger van het jaar

Tijdens het jaarlijkse kaderfeest van duikteam Sub Aqua Libera (SAL) uit Lobith werd Luc Bergsma uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Ieder jaar organiseert duikteam SAL een kaderfeest om al haar vrijwilligers te bedanken voor hun inzet als trainer, duikinstructeur, vuller, bardienstmedewerker, bestuurslid of een van de vele andere vrijwilligers functies. Alle vrijwilligers die zich inzetten voor de vereniging is wat deze club zo bijzonder maakt. De club heeft een groot kader en jaarlijks wordt daarvan iemand extra in het zonnetje gezet door hem of haar uit te roepen tot vrijwilliger van het jaar. Dit jaar ging deze eer naar Luc Bergsma. “Luc is de vrijwilliger waar je altijd op kunt bouwen, naast vuller, instructeur en jeugdtrainer is Luc ook altijd bereid in te vallen wanneer dat nodig is. Daarnaast helpt Luc ook bij grotere projecten in de club en komt hij met leuke activiteiten voor bijzondere gelegenheden”, aldus Roel van Leeuwen, voorzitter van duikteam SAL. 

Lees meer

AfdrukkenE-mail

Procedure telefonische melding bij (duik)ongevallen

Om in een noodgeval een goede en snelle reactie te krijgen van hulpdiensten is het volgens de Veiligheidscommissie van belang om op onderstaande punten te letten.

Protocollen
In de diverse 112-meldkamers worden verschillende protocollen gevolgd. In de meldkamers Hollands Midden, Rotterdam Rijnmond en Zeeland wordt het zogenaamde ProQ&A protocol gevolgd. Meldkamer Haaglanden gaat in oktober na samenvoeging met Hollands Midden hier ook op over. In de toekomst zullen meer meldkamers volgen. Het is van belang dat alle oppervlaktecoördinatoren op de hoogte zijn van de gevolgde procedures!

Preventief
Dit geldt vooral voor Zeeland: zorg dat je naast het duikplaatsnummer ook straataanduiding en verdere plaatsindicatie op je duiklijst hebt staan. Alle meldingen via mobiele telefoons komen in Driebergen binnen en worden van daaruit doorverbonden. Bij storing van de meldkamer Zeeland word je doorverbonden met meldkamer Rotterdam Rijnmond. Hier zijn de duikplaatsnummers (nog) niet bekend. Het bondsbureau is ingeschakeld om de duikplaatsnummers bij alle meldkamers bekend te maken.

Wat moet je doen in een noodgeval?
• Bel 112, vraag naar de brandweer en/of ambulancedienst in de plaats waar je bent. 
• Je wordt doorverbonden. Noem je naam en het telefoonnummer van het toestel waarop je bereikbaar bent. Meld de locatie en wat er aan de hand is. Op dit moment worden er voertuigen gealarmeerd en op weg gestuurd. 
• De centralist gaat ondertussen door met het stellen van vragen over o.a. het aantal vermisten en/of gewonden. In het laatste geval vraagt men naar o.a. leeftijd slachtoffers, aard letsel, slachtoffers bij kennis, ademen de slachtoffers, wordt er of moet er gereanimeerd worden, etcetera. Let op: dit vertraagt het aanrijden van de hulpvoertuigen niet! Zonder dat je het merkt wordt er opgeschaald naar meer voertuigen, de prioriteit van de aanrijdende voertuigen opgeschaald, of wordt er afgeschaald als het incident minder ernstig is dan waar men eerst van uitging.
• Sommige van bovenstaande vragen zullen herhaald worden. Dit is niet omdat de centralist niet oplet, maar om er zeker van te zijn dat alle informatie correct is doorgekomen.
• Je kunt er vanuit gaan dat men uitgaat van het ‘worst case scenario’ en dat men liever afschaalt dan verder opschaalt. Blijf dus kalm aan de lijn en werk alle vragen met de centralist door. Spreek ook af waar je de aanrijdende hulpvoertuigen opvangt en naar de plaats van het incident begeleidt.

In Case of Emergency
Nog een tip van de Veiligheidscommissie: zet je ICE-nummers op een stukje papier, plastificeer dit en stop dit met de tekst ‘ICE-nummers’ naar buiten tussen je telefoon en het beschermhoesje. De privacy is daardoor gewaarborgd en de hulpdiensten hebben snel de beschikking over de ICE-nummers. Als je deze nummers in je telefoon hebt staan en een pincode gebruikt, dan kunnen ze de nummers niet achterhalen!

 Bron: NOB

AfdrukkenE-mail

Welcome

 International Association of Diving Schools

The I.A.D.S. is an organization which is housed in a foundation with professional support. Associations and individual members are affiliated with the IADS

The founders are independent instructors who spent years developing extensive knowledge and skills in diving. The instructors earned their mark for diving in the Netherlands and overseas.

So ... it is an organization for divers made by divers.

The organization was established in 1982 by Mr. Rob Dijkman and Mr. Pieter Hendriks. The Foundation has grown to more than 7,500 members and 450 ± instructors who are working in about 270 diving schools and diving clubs. Over 25,000 divers are trained by the I.A.D.S. instructors.

The choice to make it a foundation form was rapid decision-making compared to the association form.

The I.A.D.S. is registered at the Chamber of Commerce in Amsterdam. The statutes of the foundation are ,on written request, available at the head office in Haarlem, Netherlands.
There are also several offices abroad. The I.A.D.S. is known worldwide for its diving bases and diving organizations. Licenses, achieved in the military, fire brigades and other training organizations can be scaled to an (international) IADS certified diver certificate and diving license.


De I.A.D.S. is aangesloten bij de
Nederlandse Onderwatersport
Federatie (NOF)

logo nof 100

 

 


 

 

 

 

AfdrukkenE-mail

Welkom

 International Association of Diving Schools

De I.A.D.S. is een organisatie welke is ondergebracht in een stichting met een professionele ondersteuning. De organisatie kent verenigingen en individuele leden.
De oprichters zijn onafhankelijke instructeurs die jarenlang grote kennis en vaardigheden hebben ontwikkeld in de duiksport en die reeds jaren hun sporen verdiend hebben in het duiken in binnen- en buitenland.

Dus ... een ORGANISATIE VÓÓR en DÓÓR DUIKERS.

De organisatie is in 1982 door Dhr. Rob Dijkman en Dhr. Pieter Hendriks opgericht. De stichting is gegroeid tot meer dan 7.500 leden en ± 450 instructeurs die te vinden zijn bij de ongeveer 270 duikscholen en duikverenigingen. Meer dan 25.000 duikers zijn er door de instructeurs van de I.A.D.S. opgeleid.
Er is nadrukkelijk voor de stichtingsvorm gekozen om een snelle besluitvorming mogelijk te maken in vergelijking tot de verenigingsvorm.

De I.A.D.S. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. De statuten van de stichting zijn op schriftelijke aanvraag verkrijgbaar bij het hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland. Daarnaast zijn er diverse vestigingen in het buitenland. De I.A.D.S. is wereldwijd bekend bij duikbasissen en duikorganisaties. Brevetten, behaald bij de krijgsmacht, brandweer en andere duikorganisaties kunnen worden ingeschaald tot een (internationaal) I.A.D.S. duikbrevet en duiklicentie.


De I.A.D.S. is aangesloten bij de
Nederlandse Onderwatersport
Federatie (NOF)

logo_nof_100

 

 


 

AfdrukkenE-mail