Aansprakelijkheid

Wat is nu aansprakelijkheid ? En wanneer is men aansprakelijk ?
Aansprakelijkheid is een juridisch begrip, dat zijn basis vindt in het burgerlijk recht. Daarom ook de term burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Zo zegt artikel 6:162 B.W.: ( onrechtmatige daad )

Lid 1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt te vergoeden.

Lid 2. Als onrechtmatige daad wordt aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

Read more

Q & A

Als lid van de IADS- of IDD organisatie heb je het voordeel dat je automatisch bent verzekerd voor duikongevallen, decompressiebehandeling en aansprakelijkheid. Ook wanneer je als commercieel instructeur of duikmaster verbonden bent aan de IDD-organisatie is deze dekking van toepassing. Toch is het vaak lastig om het juiste gevoel te krijgen bij dit soort verzekeringen.

Read more