Master Diver Instructor

2 sters instructor

Voorvereisten:

 • In het bezit van het IADS Open Water Instructor brevet
 • In het bezit zijn van 5 IADS specialties, naar keuze uitgezonderd MTD, AED en Oxygen Provider.
 • Een totaal van tenminste 5 leerlingen hebben gebrevetteerd.
 • Geldige medische verklaring (Fit to Dive).

Cursus inhoud:

 • De Master Diver Instructors opleiding moet tenminste 4 volledige dagen bedragen.
 • Gedurende deze dagen worden de volgende onderdelen behandeld:
  • Workshop Skills
  • Het lesgeven in natuurlijke navigatie
  • Het lesgeven 5 specialties naar keuze
 • Het Master Diver Instructors examen duurt tenminste 1 volledige dag
 • Gedurende deze dag wordt de kennis over de volgende onderwerpen geëvalueerd:
  • Richtlijnen en procedures
  • De 5 gekozen specialties

Opmerkingen:

 • Het Master Diver Instructor programma heeft tot doel de Open Water Instructor op te leiden tot een Sportduik Instructor. Daartoe dient de cursist het 3-daagse Master Diver Instructor cursusprogramma volgen, welke gegeven wordt door een actieve IADS Course Director of hoger. Tijdens de cursus zal de cursist les krijgen in vrijwel alle facetten die te maken hebben met opleiden van sportduikers. Het 3-daagse lesprogramma wordt afgesloten met een examen.
 • Aan het eind van de 3-daagse Master Diver Instructors cursus vindt er een 1-daags examen plaats. Tijdens deze dag zullen alle onderwerpen uit voorgaande cursussen geëxamineerd worden door een professionele en onafhankelijke IADS examiner. Indien de cursist slaagt voor het examen ontvangt hij of zij het IADS Master Diver Instructor brevet.
 • Naast de bovengenoemde voorvereisten wordt het volgende verwacht van de Master Diver Instructor kandidaat:
  • Grote praktische duikervaring
  • Grote theoretische kennis
  • Goed verbaal vermogen en lesvaardigheden
  • Didactische en methodische vaardigheden
  • Een zeer goede instelling en de juiste filosofie
 • Een IADS Master Diver Instructor is bevoegd om alle opleidingen t/m Divemaster en de 5 specialties te verzorgen, ook het examen hiervan af te nemen.
 • Om de actieve status te behouden dient de Master Diver Instructor tenminste het minimaal verplichte aantal van 4 cursisten te brevetteren per kalender jaar.
 • Alleen een actieve status IADS Course Director of hoger mag deze cursus geven. Het examen moet worden aangemeld op het IADS-hoofdkantoor en wordt afgenomen door een Examiner.