Update website naar aanleiding van opmerkingen

Beste collega's
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de feedback over de website, een aantal zaken zullen op korte termijn veranderen en aangepast worden. 
Een van die wijzigingen is het feit dat er wat vragen waren over de tekst op het gedeelte van de specialties, hierin staat verwoord dat het specialty boekje wordt verstrekt bij het aanvragen van het brevet, een en ander is niet verschillend met voorgaande aanvragen.Gewijzigd is dat in plaats van de papieren outline, die voorheen werd verstrekt, nu een specialty boekje wordt verstrekt, dus geen kopieën meer van de outline.

Tevens was de vraag om de R&P die nu moeilijk vindbaar is op een wat andere plaats neer te zetten. Dit is nog niet gelukt mede omdat de structuur dit niet direct toelaat. Toch hebben we gemeend u tegemoet te komen. Dit gebeurt in dit nieuwsitem in de vorm van een link die direct toegang geeft tot de download van de R&P. Let wel dit is alleen voor op de website ingeschreven leden.

Gebruik hiervoor deze link: R&P versie juni 2019.
Indien u alsnog via de oude weg de R&P wil benaderen gaat dat via onderstaand pad.
• Pulldown menu ledensectie
• Kiezen voor downloads
• Op deze pagina kiezen voor leden
• Hieronder staan de documenten die voor iedereen toegankelijk zijn en kunt u hem meteen downloaden

Hoop dat jullie hiermee voldoende geholpen zijn.
Nogmaals dank voor jullie vertrouwen en samenwerking.
Namens IADS Hoofdkantoor
Lies Böhtlingk

Erelidmaatschap Leo Lagarde

Namens het voltallige bestuur van de IADS en IDD, hebben wij het genoegen om onze examiner, Leo Lagarde, te mogen benoemen tot erelid van de IADS en IDD.

Leo verdient al decennia lang zijn sporen in zowel  de beroeps- als sportduikwereld.

Mede door zijn kennis en kunde zijn beide organisaties kwalitatief en kwantitatief gekomen tot waar ze nu staan.
We hopen dat wij nog lang gebruik mogen maken van de knowhow en gedrevenheid van Leo.

Leo zal worden opgenomen in de galerij van ereleden, hiervoor zal een aparte categorie worden aangemaakt op beide websites.

Namens het bestuur en hoofdkantoor van IADS en IDD.
Rob Dijkman

Artikel over Duikmedisch centrum geplaatst in Duikveiligheid

Beste collega's
In het artikel over duiken is een stukje opgenomen over duikveiligheid en bereikbaarheid van het Duikmedisch Centrum te Den Helder. Voorheen is aangegeven dat de bereikbaarheid niet meer 24/7 gegarandeerd kon worden. Dit artikel en de website van het DMC geeft aan dat ze weer terug zijn gegaan naar 24/7 en 365 dagen per jaar bereikbaar. Zie artikel in submenu: Over duiken/duikveiligheid.

Namens IADS Hoofdkantoor
Leo Lagarde

Geüpdate R&P en bevoegdheden

Beste collega's
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de deelname aan- en het meedenken op de voorlichtingsavonden en de update dagen in het kader van de nieuwe IADS richtlijnen en procedures 2019 .
Het hoofdkantoor heeft de toevoegingen die jullie als instructeurs hebben aangedragen verwerkt in de nieuwe richtlijnen, procedures en bevoegdheden op verschillende niveaus.
Zoals afgesproken worden de instructeurs zoals hieronder ingeschaald.
• 1* Instructeur wordt Open water Instructor
• 2* Instructeur wordt Master Diver Instructor
• 3* Instructeur wordt Staff Instructor
• 4* Instructeur wordt Course Director
De nieuwe richtlijnen en procedures zijn vanaf nu te downloden vanaf de website. Hierbij komen alle andere richtlijnen en procedures voor jullie als instructeurs nieuwe stijl te vervallen.
Ook is het het opleidingstraject en de bevoegdhedentabel op de website geplaatst.
Wij hopen met deze nieuwe ontwikkelingen een goede bijdrage te hebben geleverd voor jullie duikvereniging, duikschool of duikteam.
Vanuit het hoofdkantoor kunnen jullie, nog in juni, een brief verwachten, waar in je persoonlijke inschaling kenbaar wordt gemaakt.
Voor degenen die niet mee hebben kunnen doen met de update, wordt voor de zomer nog op teruggekomen. De bevoegdheden die je nu hebt, in het kader van de oude richtlijnen, blijven gewoon gehandhaafd.
Zijn er nog vragen naar neem dan gerust contact met mij op.
Nogmaals dank voor jullie vertrouwen en samenwerking.
Namens IADS Hoofdkantoor
Lies Böhtlingk

John Schox

 

John Schox, expert op het gebied van onderwatersport verzekeringen, Civiel-, aansprakelijkheids- en verenigingsrecht.
Is vaste redacteur van de IDD / IADS geworden. John Schox zal regelmatig mededelingen doen op de website. Wij zijn blij en enthousiast dat John zijn medewerking verleent. Wij wensen John veel succes!