lijnsignalen

document Lijnsignalen (75 KB)

ivm de vraag naar uitleg over lijnsignalen en om niet de lijsignalen van een andere bond te hoeven gaan gebruiken. Hierbij een documentje met de lijnsignalen die in gebruik zijn bij de IADS en IDD. Een en ander wordt in de specialty Opsporen & Bergen verder uitgewerkt. Tevens kan dit bij de rescue opleiding worden gebruikt.