Divemaster

4 sters divemaster

Voorvereisten:

 • In het bezit van een IADS Rescue duiker brevet
 • Minimumleeftijd 18 jaar.
 • Minimaal 90 gelogde duiken (waarbij stroming, nacht en bootduiken noodzakelijk zijn).
 • Geldige medische verklaring (Fit to Dive).
 • Ondertekende vrijwaring van aansprakelijkheid (bij minderjarigen ondertekend door ouders of voogd)

Cursus inhoud:

 • De cursus moet minimaal 1 theoriedeel met daarin 9 theoriemodules bevatten
  • Module 01 betreft Management, Training & Controle
  • Module 02 betreft Vaardigheden
  • Module 03 betreft Vaardigheidslessen
  • Module 04 betreft Theoretische lessen
  • Module 05 betreft Fysica
  • Module 06 betreft Fysiologie
  • Module 07 betreft De duikomgeving
  • Module 08 betreft Apparatuur
  • Module 09 betreft Duiktabellen
 • De cursus moet minimaal 1 praktijkdeel met 4 praktijkmodules bevatten
  • Module 10 betreft: Zwembad (confined water) module
  • Module 11 betreft: Buitenwater module
  • Module 12 betreft: Praktijk module
  • Module 13 betreft: Stage module

Opmerkingen:

 • Voordat aan de cursus begonnen wordt dient er aan alle voorvereisten voldaan te zijn.
 • Alle theorie modules, zwembad (confined water) modules en open water modules dienen behandeld en uitgevoerd te zijn. Het Divemaster lesboek moet doorgenomen zijn en de examens dienen gemaakt te zijn.
 • De theoretische modulen moeten afgesloten worden met een theoretisch examen.
 • Om te slagen moet de cursist per test tenminste een score behalen van 80%
 • De Open Water Instructor dient alle examen, testen en overige gegevens voor tenminste 4 jaar te bewaren (of langer indien de lokale regelgeving dat vereist).
 • Voordat een Divemaster kandidaat kan beginnen met de stage module van de cursus moet hij of zij eerst de onderdelen "Management, Training en controle" (module 1), "Vaardigheden" (module 2), "Vaardigheidslessen" (module 3), "Theoretische lessen" (module 4) en "Zwembad (confined water) module" (module 10) met succes hebben afgerond.
 • De professionele Divemaster duikopleiding is speciaal ontwikkeld voor de sportduiker die een carrière wil beginnen binnen de sportduik industrie. Dit programma is niet alleen bedoeld als opstap naar de Open Water Instructor cursus, maar ook om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een goede Divemaster.
 • De Divemaster kwalificatie moet verbonden zijn aan een "allround begeleider" die veel duikervaring en training heeft in het uitzoeken van geschikte duikplaatsen, het leidinggeven en supervisie houden over activiteiten, begeleiden van groepen van beginners tot gevorderden, het organiseren en begeleiden van introductie duiken en het organiseren en begeleiden van snorkelduiker cursussen. Door het niveau van Divemaster opleidingen te brengen waar het hoort heeft IADS zich een vooraanstaande plek binnen de duikindustrie verworven. IADS Open Water Instructors dienen dan ook alleen kandidaat Divemasters te brevetteren die aan alle eisen voldoen.
 • Dit brevet wordt beschouwd als de eerste stap naar het IADS Open Water Instructor brevet en daarom moet er veel aandacht worden besteed aan de verschillende kwaliteiten van de kandidaat. Onthoud dat de Divemaster wordt gezien als;
  • Aanspreekpunt
  • Veiligheid official
  • Materiaal deskundige
  • Adviseur
  • Ambassadeur van de (IADS) duikorganisatie en de IADS-verenigingen.
  • Eerste hulp en reanimatie deskundige
  • Instructie assistent
  • Logistiek organisator
  • Onderwater gids
  • Informatiebron over de (duik)omgeving
 • Buiten de bovengenoemde eisen wordt er tevens van de kandidaat verwacht dat hij of zij beschikt over;
  • Grote praktische duikervaring
  • Sociale vaardigheden
  • Theoretische kennis op Open Water Instructor niveau
  • Veel ervaring in het assisteren bij verschillende duikopleidingen
  • Organisatorische vaardigheden
  • Het vermogen om de verantwoordelijkheid en leiding te nemen over een groep duikers.
 • De IADS Divemaster kandidaat dient gedurende een volledige IADS Open Water, IADS Advanced Open Water, IADS Rescue cursus en Open Water Instructor of hoger te assisteren. Bij de IADS Open Water cursus dient de kandidaat tenminste:
  • 2 maal een volledige zwembad briefing en debriefing te geven
  • 2 maal een volledige buitenwater briefing en debriefing te geven
  • 2 maal een volledige afduik module (module 6 t/m 10) te coördineren onder direct toezicht van een Open Water Instructor of hoger.
 • De Divemaster mag tijdens de cursussen assisteren met de voorbereiding, de selectie en organisatie voor binnen- en buitenwater (training) en zelfstandig vanaf Dolphin Ranger Tuimelaar t/m introductieduiker cursussen geven, organiseren en examineren.
 • Alleen een actieve status IADS Open Water Instructor of hoger mag deze cursus geven en examineren.