Dolphin Ranger Orca

by John Nijssen

dolphin range orca

Voorvereisten:

 • Goede zwemmer in het bezit van minimaal zwemdiploma A.
 • Dolphin-Ranger Beluga brevet of equivalent. 
 • 20 vrij gemaakte zwembad duiken.
 • Minimum leeftijd 9 jaar. 
 • Ondertekende medisch advies verklaring, vrijwaring van aansprakelijkheid door ouders of voogd.

Cursus inhoud: 

 • De cursus moet minimaal 5 theoriemodulen bevatten. 
 • De cursus moet minimaal 10 zwembadlessen bevatten van maximaal 35 minuten. 
 • De cursus wordt afgesloten met een theorie examen. 
 • De cursus wordt afgesloten met een zwembad examen.
 • De maximale diepte voor zwembad is 3 meter. 
 • 2 oriëntatie duiken in het buitenwater met een maximale diepte van 6 meter en een duiktijd van 30 minuten.

Opmerkingen:

 • Alle theorie modulen, zwembad modulen en open water modulen dienen behandelt en uitgevoerd te zijn. 
 • Het Dolphin-Rangers Orca lesboek moet doorgenomen zijn en de examens dienen gemaakt te zijn. 
 • Voordat aan de cursus begonnen wordt dient er aan alle voorvereisten voldaan te zijn. 
 • De theoretische modulen moeten afgesloten worden met een theoretisch examen. 
 • Om te slagen moet de Dolphin-Ranger Orca per test tenminste een score behalen van 80%. 
 • De zwembad modulen moeten afgesloten worden met de zwembad evaluatie parcours. 
 • De Instructor dient 2 oriëntatie duiken te maken met de daarbij behorende oefeningen.
 • De Instructor dient alle examens, testen en overige gegevens voor tenminste 4 jaar te bewaren (of langer indien de locale regelgeving dat vereist). 
 • Alhoewel het I.A.D.S. Instructor Manual de Instructor door de cursus heen leidt en de nadruk legt op de belangrijke punten binnen de opleiding, moet de Instructor zelf volledig op de hoogte zijn van de basisregels.
 • Een I.A.D.S. Dolphin-Ranger Orca mag wel samen duiken in het zwembad met een gebrevetteerde Dolphin-Ranger Tuimelaar, Beluga of Orca, onder toezicht van minimaal een I.A.D.S. Instructor of hoger. 
 • Lid zijn van de I.A.D.S. organisatie houdt in dat de jaarlijkse contributie is betaald, dat aan eventuele verplichte (voor) vereisten is voldaan en dat het kaderlid een aanvullende wettelijke aansprakelijkheidsverzekering bezit. 
 • Alleen een actieve status I.A.D.S. 4 ster Divemaster of hoger mag deze cursus geven.