Dolphin Ranger Beluga

by John Nijssen

dolphin ragen beluga

Voorvereisten:

 • Goede zwemmer in het bezit van minimaal zwemdiploma A. 
 • Dolphin-Ranger Tuimelaar brevet of equivalent. 
 • 20 vrij gemaakte zwembad duiken • Minimum leeftijd 8 jaar 
 • Ondertekende medisch advies verklaring, vrijwaring van aansprakelijkheid door ouders of voogd.

Cursus inhoud:

 • De cursus moet minimaal 5 theorie modulen bevatten. 
 • De cursus moet minimaal 10 zwembad lessen bevatten van maximaal 35 minuten. 
 • De cursus wordt afgesloten met een theorie examen. 
 • De cursus wordt afgesloten met een zwembad examen. 
 • De maximale diepte is 3 meter.

Opmerkingen:

 • Alle theorie modulen en zwembad modulen dienen behandelt en uitgevoerd te zijn. 
 • Het Dolphin-Ranger Beluga lesboek moet doorgenomen zijn en de examens dienen gemaakt te zijn. 
 • Voordat aan de cursus begonnen wordt dient er aan alle voorvereisten voldaan te zijn. 
 • De theoretische modulen moeten afgesloten worden met een theoretisch examen. 
 • Om te slagen moet de Dolphin-Ranger Beluga per test tenminste een score behalen van 80%. 
 • De zwembad modulen moeten afgesloten worden met de zwembad evaluatie parcours. 
 • De Instructor dient alle examens, testen en overige gegevens voor tenminste 4 jaar te bewaren (of langer indien de locale regelgeving dat vereist). 
 • Alhoewel het I.A.D.S. Instructor Manual de Instructor door de cursus heen leidt en de nadruk legt op de belangrijke punten binnen de opleiding, moet de Instructor zelf volledig op de hoogte zijn van de basisregels. 
 • Een I.A.D.S. Dolphin-Ranger Beluga mag wel samen duiken in het zwembad met een gebrevetteerde Dolphin-Ranger Tuimelaar of Beluga, onder toezicht van minimaal een I.A.D.S. Instructor of hoger. 
 • Lid zijn van de I.A.D.S. organisatie houdt in dat de jaarlijkse contributie is betaald, dat aan eventuele verplichte (voor) vereisten is voldaan en dat het kaderlid een aanvullende wettelijke aansprakelijkheidsverzekering bezit. 
 • Alleen een actieve status I.A.D.S. 4 ster Divemaster of hoger mag deze cursus geven.