Voorlichting Richtlijnen & Procedures 2019

Nieuwe Richtlijnen & Procedures.

Tijdens de Duikvaker heeft IADS de nieuwe R&P gepresenteerd. Deze zijn op 1 februari 2019 als download-document op de vernieuwde website geplaatst. We hebben tijdens de beursdagen gemerkt dat de leden de vernieuwingen erg positief vonden. Om u en uw achterban te informeren over deze veranderingen en welke consequenties deze hebben, organiseren we een aantal voorlichtingsavonden. Op deze avonden zullen de nieuwe R & P door de afgevaardigden van het hoofdkantoor worden toegelicht. Uiteraard is er gelegenheid voor vragen en op- en aanmerkingen. De grootste veranderingen zitten op het instructeursniveau. We hebben namelijk het sterrensysteem aangepast en de bevoegdheden zijn uitgebreid. Voor degenen waarbij de wijzigingen een gevolg hebben voor hun brevettering wordt er een bijscholingsdag, met als voorlopige datum 4 mei 2019 van 09.30 uur tot 16.00 uur gepland.

Bent U geïnteresseerd, kom dan naar een van deze voorlichtingsavonden.

Van der Valk hotel Zwolle, Nieuwleusenerdijk 1, 8028PH 06-03-2019 19.00-21.00 uur

Van der Valk hotel Gilze, Klein Zwitserland 8, 5126 TA 20-03-2019 19.00-21.00 uur

Van der Valk hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK 27-03-2019 19.00-21.00 uur

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u zich wilt aanmelden op de website, via de datum in de agenda, voor welke locatie u gaat kiezen.