Voorlichting Richtlijnen & Procedures 2019

Nieuwe Richtlijnen & Procedures.

Tijdens de Duikvaker heeft IADS de nieuwe R&P gepresenteerd. Deze zijn op 1 februari 2019 als download-document op de vernieuwde website geplaatst. We hebben tijdens de beursdagen gemerkt dat de leden de vernieuwingen erg positief vonden. Om u en uw achterban te informeren over deze veranderingen en welke consequenties deze hebben, organiseren we een aantal voorlichtingsavonden. Op deze avonden zullen de nieuwe R & P door de afgevaardigden van het hoofdkantoor worden toegelicht. Uiteraard is er gelegenheid voor vragen en op- en aanmerkingen. De grootste veranderingen zitten op het instructeursniveau. We hebben namelijk het sterrensysteem aangepast en de bevoegdheden zijn uitgebreid. Voor degenen waarbij de wijzigingen een gevolg hebben voor hun brevettering wordt er een bijscholingsdag, met als voorlopige datum 4 mei 2019 van 09.30 uur tot 16.00 uur gepland.

Bent U geïnteresseerd, kom dan naar een van deze voorlichtingsavonden.

Van der Valk hotel Zwolle, Nieuwleusenerdijk 1, 8028PH 06-03-2019 19.00-21.00 uur

Van der Valk hotel Gilze, Klein Zwitserland 8, 5126 TA 20-03-2019 19.00-21.00 uur

Van der Valk hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK 27-03-2019 19.00-21.00 uur

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u zich wilt aanmelden op de website, via de datum in de agenda, voor welke locatie u gaat kiezen.

Nieuwe Richtlijnen & Procedures 2019

Vanaf heden zijn de nieuwe Richtlijnen & Procedures van kracht. U kunt ze vinden onder de ledensectie/downloads/leden.

Zorg ervoor dat u altijd de laatste versie van deze richtlijnen van de site haalt, hierdoor zult u nooit achterlopen over nieuwe opleidingen, inzichten en richtingen waarin de IADS zich in aan het ontwikkelen is. Tijdens de Duikvaker kunt u op de stand van de IADS een exemplaar inzien en vragen stellen bij de examinatoren. Zij zijn ter beschikking om een en ander te verduidelijken. Tevens zal er op een 3-tal lokaties in Nederland (data volgen nog) nader ingegaan worden op uw vragen en opmerkingen. Dit document is een groeidocument, indien u opmerkingen cq aanvullingen heeft kunt u dit kenbaar maken op de Duikvaker, via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tijdens de bijeenkomsten in het land.

 

Nieuwe IADS verzekering 2019

Ook dit jaar heeft onze organisatie van de IADS zijn collectieve verzekeringen voor de leden verlengd. Wat zijn dit nu voor verzekeringen en wat is het nut?

Allereerst hebben we een aansprakelijkheidsverzekering voor onze leden. Deze verzekering biedt een secundaire dekking. Eerst wordt de eigen aansprakelijkheidsverzekering aangesproken. Wanneer uw verzekering niet vergoed of een onvoldoende hoog verzekerd bedrag heeft, kan deze verzekering aangesproken worden. Ook kent deze verzekering een opzichtdekking. Een belangrijke dekking wanneer een verzekerde bijvoorbeeld zaken door huur of gebruik regelmatig onder zich heeft en daar schade aan heeft veroorzaakt en daar aansprakelijk voor wordt gesteld. Deze dekking is maximaal

€ 50.000, - per gebeurtenis. De aansprakelijkheidsverzekering dekt personen- en zaakschade. De verzekerde som bedraagt maximaal € 2.500.000, - per gebeurtenis, met een maximum van € 5.000.000,- per jaar. Het eigen risico per gebeurtenis bedraagt € 125,-.

Read more

Artikel mbt oprichting

 International Association of Diving Schools

De I.A.D.S. is een organisatie welke is ondergebracht in een stichting met een professionele ondersteuning. De organisatie kent verenigingen en individuele leden.
De oprichters zijn onafhankelijke instructeurs die jarenlang grote kennis en vaardigheden hebben ontwikkeld in de duiksport en die reeds jaren hun sporen verdiend hebben in het duiken in binnen- en buitenland.

Dus ... een ORGANISATIE VÓÓR en DÓÓR DUIKERS.

De organisatie is in 1982 door Dhr. Rob Dijkman en Dhr. Pieter Hendriks opgericht. De stichting is gegroeid tot meer dan 7.500 leden en ± 450 instructeurs die te vinden zijn bij de ongeveer 270 duikscholen en duikverenigingen. Meer dan 25.000 duikers zijn er door de instructeurs van de I.A.D.S. opgeleid.
Er is nadrukkelijk voor de stichtingsvorm gekozen om een snelle besluitvorming mogelijk te maken in vergelijking tot de verenigingsvorm.

De I.A.D.S. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. De statuten van de stichting zijn op schriftelijke aanvraag verkrijgbaar bij het hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland. Daarnaast zijn er diverse vestigingen in het buitenland. De I.A.D.S. is wereldwijd bekend bij duikbasissen en duikorganisaties. Brevetten, behaald bij de krijgsmacht, brandweer en andere duikorganisaties kunnen worden ingeschaald tot een (internationaal) I.A.D.S. duikbrevet en duiklicentie.


De I.A.D.S. is aangesloten bij de
Nederlandse Onderwatersport
Federatie (NOF)

logo_nof_100