Wereldwijde Aansprakelijkheids- en Ongevallenverzekering

 

Verschillen ten opzichte van de verzekering van 2014

Verzekering 2014 Verzekering 2015
Aansprakelijkheidsverzekering Aansprakelijkheidsverzekering
Max. verzekerd bedrag €1.250.000 Max. verzekerd bedrag €2.500.000
  Ongevallenverzekering
  Decompressiebehandeling
  Geneeskundige kosten
  Uitkering tot 350%
  Cumulatieve uitkering bij overlijden en blijvende invaliditeit
  Wereldwijde verzekering, 365 dagen per jaar

Polisnummer aansprakelijkheidsverzekering      : IADS    - 5265001039220001
Polisnummer aansprakelijkheidsverzekering      : IDD      - 5265000731780001
Polisnummer ongevallenverzekering                : IADS    - 97083386
Polisnummer ongevallenverzekering                : IDD     - 97083771

‘Als verzekerden worden beschouwd: Individuele leden woonachtig overal ter wereld en zij die op individuele basis instructie geven.’

Afdrukken E-mail